Nasze marki

 

CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE

CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE

Grupa Kapitałowa JASOL S.A. w celu zapewniają najwyższych standardów  jakościowych względem potrzeb klientów i odbiorców  swoich produktów utworzyła w ramach działalności Spółki Flukar,  Centrum Badawczo Rozwojowe z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu.

Uruchomienie nowoczesnego laboratorium  wyposażonego  w najnowocześniejszy sprzęt analityczny umożliwiający realizację  badania surowców, olejów przepracowanych, olejów smarowych, asfaltów i emulsji asfaltowych, rozpuszczalników węglowodorowych pozwala na   pełne  wykorzystanie  potencjału badawczego poprzez możliwość podjęcia specjalistycznych prac badawczo – rozwojowych   w następujących obszarach:

1. Innowacyjne metody zagospodarowania odpadów z olejów przepracowanych.

2. Zaawansowane metody analityczne w zakresie rozpoznania parametrów odpadów z branży petrochemicznej (m.in. odpady polimerowe).

3. Ocenę jakości produkowanych w Grupie Kapitałowej środków smarowych podczas ich eksploatacji, co  pozwala na  z rozszerzenie oferty dla kluczowych odbiorców o możliwość prowadzenia nadzoru nad stanem maszyn i urządzeń poprzez analizy olejowe.

4. Opracowanie nowoczesnych środków smarowych opartych na nowych technologiach  wg indywidualnych potrzeb klientów. 

5. Świadczenie usług analitycznych dla podmiotów zewnętrznych.

 

 

Wyposażenie Centrum Badawczo Rozwojowego w sprzęt  analityczny wykorzystujący takie  techniki badawcze jak: chromatografia gazowa z detekcją mas, spektrometria IR, spektrometria  ICP ze wzbudzeniem w plazmie, automatyczna destylacja pod obniżonym ciśnieniem, automatyczna destylacja pod ciśnieniem atmosferycznym    oraz zestaw aparatów do oznaczania właściwości fizykochemicznych produktów naftowych pozwala zapewnić pełną obsługę naszych klientów w obszarze diagnostyki olejowej i identyfikacji jakościowej surowców przeznaczonych do przerobu jak również produktów finalnych.


Cennik usług badawczych

Cennik pakietów Flukar CBR PL 

Cennik pakietów Flukar CBR ENG z Centrum Badawczo Rozwojowym zapraszamy do kontaktu pod adresami: cbr.laboaratorium@jasolsa.eu , flukar.cbr@jasolsa.eu , marek.fajferek@jasolsa.eu , barbara.zdon@jasolsa.eu , piotr.janocha@jasolsa.eu 
oraz  pod nr telefonu 518 394 103.

 

©Copyright Flukar Sp.z.o.o.. Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich stosowanie).